Gebruikersnaam:
Wachtwoord:

Termen en Condities

A.U.B. LEES DE GEHELE OVEREENKOMST.

WE RADEN U AAN DIT DOCUMENT TE PRINTEN VOOR UW EIGEN ADMINISTRATIE.

DIT IS EEN LEGALE OVEREENKOMST TUSSEN U EN NATURALRENEVUE.COM (NATURAL LOGISTICS)

DOOR HET VERSTUREN VAN DEZE ONLINE APPLICATIE, STEMT U ERMEE IN DAT U DE TERMEN EN CONDITIES HEEFT GELEZEN EN BEGRIJPT EN DAT U JURIDISCH VERANTWOORDLIJK BENT VOOR ALLE TERMEN EN CONDITIES.


ÉÉN.- ACHTERGROND.
I.- Natural Logistics is de eigenaar en administrator van de website genaamd NaturalRevenue.com en ook de correspondentie service die beschikbaar is door bovengenoemde website op het intenet.
II.- De webmaster is de legitieme houder van de website(s) en in zulke websit(s) geen illigale activiteit word gegeven, gerelateerd of niet gerelateerd aan de inhoud dat direct of indirect toegankelijk is van andere websites van het webmaster’s eigendom. En dat de webmaster geïnteresseerd is in de distributie van de bovengenoemde websites van de software van NaturalRenevue.com in overeenstemming met de volgende termen gedetailleerd in de clausules van dit document.
Ambas partes, en la representación que respectivamente ostentan, se reconocen plena capacidad para otorgar el presente contrato.
Beide partijen, met de krachten die zij beschikken, erkennen elkanders capaciteit om de overeenstemming te ondertekenen.

TWEE.- VOORWERP VAN DE OEREENKOMST.
Door middel van deze overeenkomst en de voorwaarden hierin, NaturalRevenue.com autoriseert de webmaster om te participeren in het NaturalRenevue programma en met consequent de eerdergenoemde websites van zijn eigendom aan te passen, om enig belangrijk materiaal toe te voegen, dat laat de gebruiker toe om de inhoud van NaturalRevenue.com te kennen.
Zulke elementen als de benodigde software, zal worden gegeven door NauralRevenue.com, als de termen en condities eenmaal zijn geaccepteerd.

DRIE.- DUUR EN TERMINATIE.
De overeenstemming hierin zal van kracht komen door de acceptatie van de termen van de overeenstemming.
De partijen kunnen de overeenkomst op elk geven moment beëindigen met een aankondiging van minstens 15 dagen. De partijen stemmen hiermee in met de duur van deze overeenstemming, om sufficiënt en verantwoordelijk te zijn voor eventuele unilaterale beëindiging door beide partijen.
Afwijking van de beëindiging kracht in geval van mislukking om geheel en legale acties die van toepassing kunnen zijn als een resultaat van een schending van het contract, elke partij heeft de kracht om unilateraal de overeenkomst te beëindigen.

VIER.- BETALINGEN.
NaturalRevenue gaat hierbij akkoord  om de webmaster de desbetreffende bedragen te garanderen, mits er aan de voorwaarden en nadere eis in deze overeenkomst wordt voldaan.

Details van het programma: Betaal per Verkoop Programma

Het NaturalRevenue systeem van NaturalRevenue.com zal een elektronische samenvatting geven met gedetailleerde informatie over de bedragen die betaalt worden aan de webmaster, en zulke bedragen zullen worden overgeschreven door bankoverschrijving of PayPal, afhankelijk van de webmaster’s keuze. Geen bedrag anders dan die van het NaturalRevenue computer systeem van naturalRevenue.com zal worden betaalt.

Er is hierbij uitdrukkelijk overeengekomen dat tenzij de overeenkomst wordt beëindigt, geen betalingen onder €100 worden gemaakt. Dus als het bedrag dat is berekend in overeenstemming met dit artikel niet het bovengenoemde minimum behaalt, zal die maand niet betaalt worden. Daarentegen, zal het berekend bedrag worden toegevoegd aan de betaling van de daarop volgende maand, totdat het bedrag het vereiste minimum heeft bereikt

VIJF.- EERLIJK GEBRUIK.
De webmaster heeft de toestemming van NaturalRevenue.com, om de service van enige vorm van juridisch of legaal in te schakelen. Passend, maar uitdrukkelijk overeenkomt niet te adverteren op een illegale manier. Zijnde het laatste die zijn vervat in een verordening die van toepassing kan zijn. Met name de Webmaster stemt er hierbij volledig mee in te voldoen aan de ANTISPAM en ANTI-CROSS-POSTING beleid en het artikel Act 18 U.S.C. Sectie 2257 niet te overschrijden.
De webmaster stemt er hierbij mee in om de websites van zijn/haar te onderhouden, en ook om het image en de inhoud van de website waarvandaan de software toegankelijk is te beschermen. De webmaster stemt ermee in geen advertenties of toegang te bieden van zijn/haar website naar enige inhoud gerelateerd aan kinderporno of andere criminele of illegale activiteit. Bij nadruk overeenstemmend met de regulaties van de Verenigde Staten van Amerika en de landen van de Europese Unie. De webmaster stemt er hierbij mee in geen woorden , termen of uitdrukkingen te gebruiken die de gebruiker kan misleiden over de inhoud van de service. Het is uitdrukkelijk verboden om uitdrukkingen te gebruiken zoals: “menores”, “lolitas”, niñas”, “pedofilia, “abusos”, “niños”, adolescent, kind, kinderen, elementair, vijftien, veertien, hoog, school, infant, jeugdig, kind, kinderlijk, peuterschool, kleine jongen, kleine meisje, lolita, lolita-teen, jonger, nymfomaan, pedofilie, preteen, puberteit, pubescent, zeventien, zestien, dertien, minderjarig, jonge jongen, jong meisje, jeugd. Deze lijst is een voorbeeld en kan altijd worden veranderd.

De webmaster stemt er hierbij mee in om in eerdergenoemde websites geen erotisch materiaal te plaatsen in welk minderjarige kinderen hebben deel genomen zowel als ander materiaal verboden door de wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika en de landen van de Europese Unie. Ook stemt de webmaster hierbij mee in om niks te vermelden over of een link te plaatsen naar andere websites die verboden inhoud bevatten.
De webmaster neemt volle verantwoordelijkheid voor de advertentie en de inhoud van de websites die hij/zij beheert. En stemt ermee in om NaturlRevenue.com te compenseren voor enige schade dat vloeit door direct of door reden van vereist door de overheid en door derde partijen, betrefende enig display, links of advertienties inhoud van de websites van de webmaster

In het geval van mislukking om zich aan deze clausule te houden, zal NaturalRevenue.com de mogelijkheid hebben om de overeenkomst te beëindigen en staat dus niet garant voor civiele en criminele acties.

De webmaster zal zich houden aan de Code van Ethiek van elk land, en in geval van absentie van zo een code, zal de webmaster er zeker van moeten zijn geen schendingen te maken van geïsoleerde wettelijke bepalingen, dat tegen de wet is. 

ZES.- VERHINDERING VAN MERKEN..
De webmaster stemt er hierbij mee in om geen onderverhuring te geven of eninge bepaling uit te voeren, expositie of distributie van de merken, commerciële namen of logo´s gerelateerd aan NaturalRevenue.com. De webmaster zal afzien van enige andere acties dan de strict gehoorzaamheid aan de bepalingen van dit document.

ZEVEN.- PERSOONLIJKE INFORMATIE.
De webmaster geeft hiermee toestemming om alle informatie te includeren, gegeven van de database van NaturalRevenue.com om aan de bepalingen van deze overeenkomst te voldoen en om correcte betalingen te maken. Commerciële aanbiedingen van het bedrijf en informatie van belasting gerelateerde onderwerpen moeten worden ontvangen. De webmaster zal de mogelijkheid hebben zich te uiten op enig gegeven moment om geen verdere informatie meer te ontvangen.
NaturalRevenue.com stemt er hierbij mee in om geen informatie aan drede partijen te verkopen of geven of het te gebruiken voor een doel anders dan beschreven is in de vorige paragraaf. De webmaster zal de mogelijkheid hebben om zijn/haar rechten te uiten onder de toepasselijke wetgeving en het verzoek om informatie in de leden zone van NaturalRevenue.com te wijzigen, aan te passen of te annuleren, tenzij het anders wordt geuit door juridische dagvaardiging of is geschreven door een bevoegde administratieve autoriteit.

ACHT.- BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST.
Een misluking om zich aan de bovengenoemde clausules te houden is aanleiding om de overeenkomst te beëindigen. De partijen stemmen er hierbij mee in dat allle verplichtingen essentieel zijn en daarom bij mislukking om zich hieraan te houden zal de mogelijkheid geven aan de andere patij om de overeenkomst te beëindigen. Mislukking van de webmaster om hieraan te houden, is een uitdrukkelijke conditie van beëindiging.

De webmaster zal onmiddellijk alle icons, links of verwijzingen naar NaturalRevenue.com verwijderen van zijn/haar website(s) als dat wordt verzocht door NaturalRevenue.com. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die vloeien uit mislukking om zich aan deze overeenkomst te houden zal worden betaalt door de overtreden partij, inclusief advocaatkosten en andere kosten.

NEGEN.- AUTOMATISCHE ACHTERSTAND.
De partijen zullen in achterstand door operatie van wet zonder vraag, gerechtelijke of buitengerechtelijke eis van enige soort dan ook en exclusieve executie van enige akte dat kan worden geinterperteerd als een tegenspaak van de bepalingen van deze overeenkomst. Hetzelfde geldt voor de nalatigheid van al deze bepalingen die moeten worden nageleeft in overeenstemming met bepalingen, dat is als de partijen in operatie van de wet achterstand hebben. Voor de vorige hypothese, geen van de gerechtelijke streven genoemd in de eerste regel van deze clausule zal nodig zijn.

TIEN.- ARBITRAGE EN TOEPASSELIJKE RECHT.
Alle geschillen die uit deze overeenkomst vloeien of gerelateerd aan de jongsgeleden zal worden bepaalt door de Regels van Arbitrage van de Inernational kamer van koophandel, door één arbiter aangesteld door de Kamer.

De arbitrage zal worden uitgevoerd volgens de wet, zijn toepasselijk op de Eu wet en daarvoor is Spaans de communicatie taal.  

ELF.- EENZIJDIGE WIJZIGING.
Natural Logistics is geautoriseerd om eenzijdig deze overeenkomst te wijzigen. De webmaster zal op de hoogte worden gehouden van de aanpassing, dat plaats vindt in 10 natuurlijke dagen na ontvangst van de notificatie, de webmaster geeft geen communicatie oppositie hierin. Mocht de webmaster de software blijven gebruiken na de 10-dagen deadline, zal dat worden gezien als acceptatie.

TWAALF.- BELASTINGEN.
De webmaster dient NaturalRevenue.com buiten schade te stellen van enige rechtzaak van welke oorzaak dan ook die resulteerd uit zijn/haar participatie. Hetzelfde, zal de webmaster verantwoordelijk zijn alle belastingen resulterend uit de service voorwaarden.

DERTIEN.- NOTIFICATIE.
Alle notificaties gemaakt voor de doeleinden van deze overeenkomst zullen geschikt worden geacht, als verzonden door e-mail naar het adres van de archief en de woonplaats gegeven in dit document door de partijen.

Als getuigen daarvoor, geven de patijen hierbij de toestemming in goede wil en met de wil van gebondenheid aan de voorwaarden.